Frans voor diergeneeskunde

Praktische Info

Rooster en inschrijven

Aantal lesuren

12

Prijzen   Zomer
Commercieel student
  €300
Student UGent
  €175
UGent beursstudent
  €135
Inkomend uitwisselingsstudent UGent
  €175
Uitgaande uitwisselingsstudent UGent
  €65
Uitg. uitwisselingsstudent-beursstudent   €50
Personeelslid UGent
  €235
Uren per week

4 x 2,5 & 1 x 2 uur

Cursusboek bij

UCT

Voor wie?

Studenten diergeneeskunde

Doelstellingen en inhoud

Deze cursus richt zich tot dierenartsen (in opleiding), dierenartsassistenten en bij uitbreiding tot al wie actief is in de sector. Je kan deze cursus volgen omdat je je kennis van het vakspecifieke Frans wil uitdiepen en omdat je graag je communicatieve vaardigheden in het Frans wil aanscherpen.

Eerst en vooral wordt je basisgrammatica opgefrist. Daarnaast leer je hoe de vakspecifieke woordenschat (over anatomie, geneesmiddelen, ziektebeelden...) in context te gebruiken, behandelingen uit te leggen in eenvoudige bewoordingen, instructies te geven, door te verwijzen... Dankzij woordenschatlijsten en -oefeningen en interactieve spreekoefeningen wordt de professionele realiteit zo dicht mogelijk benaderd.

Vereiste voorkennis

Basiskennis Frans, niveau A2+ (dat niveau ligt wat lager dan het niveau dat aan het eind van het ASO wordt verwacht).

Testen

Er is geen eindtest.

Cursusmateriaal

Handboek: UCT-handboek. Je krijgt dit handboek tijdens de les van jouw docent.

Ben je al ingeschreven voor deze cursus? Bekijk dan zeker onze FAQ 'Wat na je inschrijving?'.

Rooster en inschrijven

07/08/2024 - 13/08/2024

Tijdstip 13:00 - 15:30
Dagen ma->vr
Locatie Veyrac 8

Inschrijven