Over ons

Mission statement UCT

Welkom bij het UCT, ofwel het Universitair Centrum voor Talenonderwijs!

Als UCT zijn we verbonden aan de Universiteit Gent en hebben we een uitgebreid en gevarieerd aanbod taalcursussen voor cursisten met diverse achtergronden: van studenten en personeel van de UGent tot (taal)professionals, nieuwkomers en avonturiers. Kortom, leergierige mensen die hun algemene of domeinspecifieke talenkennis naar een hoger niveau willen tillen met een duidelijk opleidingsdoel: vlot en accuraat kunnen communiceren in de doeltaal. We vormen een gepassioneerd team van lesgevers, administratieve duizendpoten en coördinatoren dat over de jaren heen een grote expertise heeft opgebouwd om cursisten persoonlijk te begeleiden, uit te dagen en te begeesteren.

Cursisten kunnen bij het UCT terecht voor cursussen en programma’s Nederlands voor anderstaligen, praktische cursussen en conversatiecursussen vreemde talen, gespecialiseerde academische en professionele taalcursussen maar ook voor taaltesten Nederlands (ITNA-test) en Engels (ITACE-test)

Cursussen en programma’s Nederlands voor Anderstaligen

Het UCT organiseert in eerste instantie praktische taalcursussen Nederlands voor anderstaligen die het Nederlands diepgaand willen beheersen om een opleiding in het Vlaams hoger onderwijs te kunnen volgen of voor professionele doeleinden. Deze cursisten kunnen voor een intensieve dagcursus kiezen of een avondcursus. Cursisten met een educatief perspectief kunnen zich ook inschrijven voor specifieke trajecten die een volledig academiejaar in beslag nemen en die hen klaarstomen voor het Vlaamse hoger onderwijs. In het Voorbereidend Jaar Nederlands volgen cursisten zonder voorkennis van het Nederlands een reeks intensieve cursussen Nederlands met als doel het behalen van niveau B2 om succesvol deel te kunnen nemen aan het Vlaamse hoger onderwijs. In het Voortraject Hoger Onderwijs werken cursisten met de nodige voorkennis van het Nederlands niet alleen toe naar niveau B2 van het Nederlands, ze bereiden zich ook door intensief te werken aan hun studievaardigheden en academische voorkennis. In augustus werkt het UCT ook al jaren samen met de Taalunie om studenten Nederlands als vreemde taal uit alle hoeken van de wereld te ontvangen en twee weken lang de taal, cultuur en professionele markt te laten verkennen als aanvulling op hun opleiding Nederlands. Ten slotte organiseren we taalcursussen Nederlands voor uitwisselingsstudenten die in één semester een basiskennis van het Nederlands willen verwerven tijdens hun uitwisseling. 

Praktische cursussen en conversatiecursussen vreemde talen 

Naast Nederlands biedt het UCT negen vreemde talen aan: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Vlaamse Gebarentaal, Zweeds. We bieden praktische taalcursussen aan waarbij we vooral inzetten op vlotte, succesvolle en accurate communicatie en de vaardigheden die daarbij een doorslaggevende rol hebben (spreken, lezen, luisteren en schrijven). Als aanvulling op deze praktische cursussen bieden we voor sommige talen ook conversatiecursussen voor zowel beginners als gevorderden aan cursisten de kans te geven om hun mondelinge vaardigheden te versterken.

Gespecialiseerde academische en professionele cursussen

Het UCT organiseert ook gespecialiseerde cursussen voor academisch en professioneel taalgebruik die nauw aansluiten op het vakgebied van onze cursisten. Zo kunnen onze cursisten hun domeinspecifieke talenkennis en vaardigheden doelgericht uitbreiden. We focussen op een aantal vakgebieden: medisch (Duits, Engels, Frans, Spaans), juridisch (Engels en Frans) en academisch (Engels). Met deze cursussen stomen we onze cursisten klaar voor het gebruik van een vreemde taal binnen een bepaald vakgebied. UGent’ers die meer zelfvertrouwen willen krijgen in het doceren in het Engels kunnen hierbij hun hart ophalen in de cursus Lecturing Skills in English. We bieden daarnaast een reeks cursussen academische (taal)vaardigheden aan voor doctoraatsstudenten van de UGent in samenwerking met de Doctoral Schools. Coaching (bijvoorbeeld in het kader van FWO-interviews) en projecten op maat omtrent academische en professionele communicatie maken ook deel uit van onze expertise op dit vlak.

Taaltesten

Voor Nederlands en Engels neemt het UCT gevalideerde taaltesten af. Heb je voor deze talen een officieel B2- of C1-certificaat nodig, dan kan je aan het UCT voor Nederlands de ITNA-test afleggen en voor Engels de ITACE-test. 

We kijken er alvast naar uit om je te verwelkomen in onze taalcursussen of taaltesten!