Conversatiecursus Frans voor gevorderden/Intensieve zomercursus Cours de communication en français

Praktische Info

Rooster en inschrijven

ERK

B2

Aantal lesuren

45

Prijzen   Zomer
Commercieel student
  €430
Student UGent
  €265
UGent beursstudent
  €225
Inkomend uitwisselingsstudent UGent
  €265
Uitgaande uitwisselingsstudent UGent
  €65
Uitg. uitwisselingsstudent-beursstudent   €50
Personeelslid UGent
  €325
Periode (semester)

zomer

Uren per week

zomer 5x3

Cursusboek bij

UCT

Voor wie?

Iedereen

Doelstellingen en inhoud

Het accent van deze cursus ligt vooral op het verbeteren van de spreekvaardigheid. Via een luisteroefening of een leestekst worden nieuwe structuren aangereikt en ingeoefend in concrete situaties. Je wint aan zelfvertrouwen en je leert vlotter en correcter praten. Er wordt ingegaan op grammaticale items die belangrijk zijn bij het spreken en waarmee de student vaak moeilijkheden heeft (si-zinnen, le/lui, het gebruik van de subjonctif, …).

  • Spreekvaardigheid : Er wordt gewerkt per 2, in kleine groepen en met de hele klas. De geziene structuren worden toegepast in concrete situaties. Iedereen geeft eveneens een presentatie over een thema naar keuze, gevolgd door een debat met de hele groep.
  • Luistervaardigheid : je beluistert authentiek materiaal zodat je leert wennen aan het ritme van de Franssprekenden.
  • Leesvaardigheid : je leest authentieke teksten.
  • Schrijfvaardigheid : deze vaardigheid krijgt de minste aandacht.
  • Specifieke grammaticale items : je leert vragen stellen, de vorming en het gebruik van de conditionnel, les pronoms personnels, les temps et les modes, les phrases ‘si’, les prépositions, …

De thema’s die in de cursus aan bod komen: zichzelf en anderen voorstellen, telefoneren, de woning, het concept ‘luxe’, praten over vakantie en reizen, instructies en tips geven, een mening formuleren, het uiterlijk en karakter van een persoon beschrijven, praten over clichés en vooroordelen, de toekomst, het verleden, gevoelens uiten, de verschillende taalregisters, belgicismen, kunst, cultuur, actualiteiten, … Buiten de lesuren kan de student de taalvaardigheid verder oefenen via de talenpractica.

Vereiste voorkennis

Je hebt Frans gehad in het secundair onderwijs als 2de of 3de taal. Wanneer Franstaligen je aanspreken begrijp je bijna alles wat ze zeggen. Bij het praten kan je je vrij vlot verwoorden, maar voel je je soms wat onzeker doordat je wel eens naar jouw woorden moet zoeken en ook niet altijd 'le mot juste' hanteert. Kortom, je wilt jouw woordenschat verruimen en een korte herhaling krijgen van een aantal belangrijke grammaticale items. Je hebt nood aan een goede beheersing van de taal bij de studies, op het werk, om te solliciteren, maar je hebt niet vaak de mogelijkheid om het Frans te oefenen. 

Testen

Er is een oriëntatietest en een eindtest.
Alvorens in te schrijven, leg je de online oriëntatietest af. Deze test verwijst je door naar de cursus die het best overeenkomt met jouw niveau. Om een volledig en accuraat beeld te hebben van jouw niveau, wordt dit tijdens het eerste contactmoment van de cursus definitief bepaald aan de hand van een mondelinge oriëntatietest, waarna je eventueel alsnog kan worden doorverwezen naar een ander niveau.

Cursusmateriaal

Handboek: UCT-handboek. Je krijgt dit handboek tijdens de les van jouw docent.

Aanbevolen werken:

  • Bescherelle (2019): La conjugaison pour tous, Paris: Hatier
  • Van Dale Pocketwoordenboek Frans-Nederlands – Utrecht: Van Dale
  • Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans – Utrecht: Van Dale

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer je één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijg je 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat je UCT-student bent.

Ben je al ingeschreven voor deze cursus? Bekijk dan zeker onze FAQ 'Wat na je inschrijving?'.

Rooster en inschrijven

Je kan je momenteel nog niet inschrijven voor deze cursus. Hou onze website in de gaten voor nieuwe cursusdata.