Praktisch Zweeds 1

Praktische Info

Rooster en inschrijven

ERK

A1

Aantal lesuren

30

Prijzen   Avond
Commercieel student
  €315
Student UGent
  €210
UGent beursstudent
  €170
Inkomend uitwisselingsstudent UGent
  €210
Uitgaande uitwisselingsstudent UGent
  €65
Uitg. uitwisselingsstudent-beursstudent
  €50
Personeelslid UGent
  €280
Periode (semester)

1ste semester

Uren per week

1x2 of 1x2,5

Cursusboek bij

UCT

Voor wie?

Iedereen

Doelstellingen en inhoud

Deze cursus bestaat uit communicatieve lessen met als doel op korte tijd een basiskennis van het Zweeds te verwerven. De cursus benadrukt vooral de mondelinge vaardigheden.

  • Spreekvaardigheid: Communicatie staat centraal in deze cursus. Op het einde van de cursus ben je in staat korte gesprekken te voeren in alledaagse contexten. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: zichzelf voorstellen; de weg vragen; familie; vrije tijd; inkopen doen; op restaurant gaan; bij de dokter gaan; op hotel gaan; het weer; …
  • Luistervaardigheid: De klasdialogen bevatten veel geluidsfragmenten die je vertrouwd maken met het Zweeds.
  • Leesvaardigheid: In elke les worden kleine dialogen of teksten gelezen. Aan de hand van deze fragmenten worden grammaticale structuren of woordenschat aangebracht.
  • Schrijfvaardigheid: Op het einde van de cursus kan jeformulieren met persoonlijke gegevens invullen en korte tekstjes schrijven over alledaagse onderwerpen.
  • Specifieke grammaticale items: pluralis van substantieven, adjectiefverbuiging, pronomina, comparatief en superlatief van adjectieven, presens, imperatief.

Vereiste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Testen

Er is een eindtest.

Cursusmateriaal

Handboek: UCT handboek. Je krijgt dit handboek tijdens de les van je docent.

Ben je al ingeschreven voor deze cursus? Bekijk dan zeker onze FAQ 'Wat na je inschrijving?'.

Rooster en inschrijven

24/09/2024 - 17/12/2024

Tijdstip 19:00 - 21:30
Dagen di
Locatie Veyrac 8

Inschrijven