Praktisch Duits 4

Praktische Info

Rooster en inschrijven

ERK

B2

Aantal lesuren

30

Prijzen   Avond
Commercieel student
  €315
Student UGent
  €210
UGent beursstudent
  €170
Inkomend uitwisselingsstudent UGent
  €210
Uitgaande uitwisselingsstudent UGent
  €65
Uitg. uitwisselingsstudent-beursstudent
  €50
Personeelslid UGent
  €280
Periode (semester)

1 en 2

Uren per week

1x2 of 1x2,5

Cursusboek bij

UCT

Voor wie?

Iedereen

Doelstellingen en inhoud

 • In deze cursus staan de communicatievaardigheden centraal: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het vrij spreken. Als basis hiervoor dient de grammatica en woordenschat die in de twee voorafgaande niveaus verworven te zijn. Aan de hand van actuele onderwerpen en thema's uit de persoonlijke en de werksfeer worden de vaardigheden ingeoefend en worden bepaalde grammaticale items herhaald en uitgediept.
 • Thema's zijn o.a.: (omgaan met) taal, de werksfeer, media, gezond leven, film, karakterbeschrijving
 • Grammaticale items waar bijzondere aandacht naar uitgaat: zinsbouw en verscheidene zinsconnectoren, passief, ...
 • Qua woordenschat ligt de focus op het uitbreiden van de basiswoordenschat met idiomatische wendingen. "Valse vrienden" ontmaskeren blijft natuurlijk ook een belangrijk onderwerp.

Vereiste voorkennis

Het vereiste instapniveau voor deze cursus is B1.

 • Je hebt al een degelijke voorkennis van het Duits: Je kan een argumentatief gesprek over een vertrouwd onderwerp voeren en een korte presentatie over een vertrouwd onderwerp geven, zij het met fouten.
 • Je kan een eenvoudige tekst schrijven, zoals bv. een formele of een informele brief, zij het met fouten Je kan de hoofdinformatie begrijpen van een gesproken tekst, bv. het nieuws.
 • Je kan een geschreven tekst over een vertrouwd onderwerp begrijpen en de hoofdpunten uit een tekst over een onbekend onderwerp achterhalen.
 • Je bent vertrouwd met de volgende hoofdpunten van de basisgrammatica: naamvallen en hun functies, verbuiging van de adjectieven, tegenwoordige tijd en verleden tijden van de werkwoorden, Konjunktiv II.

Testen

Mededeling: Als je je graag al een idee wil vormen van je kennis van het Duits, kan je dat bijvoorbeeld doen op Sprachtest.de.
Er is een oriëntatietest en een eindtest.
In de eerste les leg je een instaptest af. Wie op dat moment wordt doorverwezen naar een ander niveau, kan in dit niveau enkel terecht indien daar nog voldoende plaatsen voor zijn.

Cursusmateriaal

Handboek: UCT handboek. Je krijgt dit handboek tijdens de les van je docent.

Aanbevolen werken:

 • Krijgsman, Arjan: Prisma Taalbeheersing Basisgrammatica Duits
 • Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache, München: Langenscheidt-Verlag
 • Luger, Urs und Borbein, Volker: Grosses Übungsbuch DeutschWortschatz: Max Hueber Verlag
 • Lodder, H.G. (2004): Basisgrammatica Duits, Bussum: Coutinho

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer je één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel Shopping Zuid, Woodrow Wilsonplein 4, 9000 Gent (in de campuswinkel naast de winkel) krijg je 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat je UCT-student bent.

 

Ben je al ingeschreven voor deze cursus? Bekijk dan zeker onze FAQ 'Wat na je inschrijving?'.

Rooster en inschrijven

14/02/2024 - 22/05/2024 Bijna volzet

Tijdstip 19:00 - 21:30
Dagen wo
Locatie Veyrac 8

Inschrijven