Voorbereidend Jaar Nederlands (VJN)

1. Programma

Het Voorbereidend Jaar Nederlands richt zich tot anderstalige studenten die zich willen voorbereiden op academische studies in het Nederlands. Het programma bestaat uit 6 modules, van niveau 1 (A2 in het ERK) tot niveau 6 (C1 in het ERK). De eindtest van de niveau 5 module is de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen. Wie slaagt voor de ITNA, voldoet aan de taalvoorwaarden van het hoger onderwijs en kan zich inschrijven voor studies in het Nederlands aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Meer informatie over de inhoud van de verschillende modules vind je op onze website.

Het Voorbereidend Jaar Nederlands (VJN) start in het academiejaar 2024-2025 op 23/9/2024 en eindigt ten laatste op 20/9/2025.. De lessen vinden plaats in de voormiddag of de namiddag. Je zorgt ervoor dat je zowel in de voormiddag als in de namiddag beschikbaar bent.

Je bent aanwezig vanaf de eerste les. Later starten is niet mogelijk. Alle lessen vinden on campus plaats in Gent. Er zijn dus geen online lessen.

Er zijn geen lessen:

 • tijdens de herfstvakantie (28/10/2024-1/11/2024)
 • de kerstvakantie (23/12/2024-3/1/2025)
 • de paasvakantie (7/4/2025-21/4/2025)
 • in juli (1/7/2025-27/7/2025)

Om het VJN te kunnen volgen, moet je wettelijk in België verblijven. Je hebt dan les in één van de lokalen van de Universiteit Gent, die zich allemaal bevinden in het stadscentrum. Gent is een middelgrote stad waar alles makkelijk via het openbaar vervoer of de fiets bereikbaar is.
Indien corona of een andere overmachtssituatie ons verhindert om lessen on campus te geven, dan schakelen we over naar online lessen.

Het is geen gemakkelijke opdracht om op één jaar tijd voldoende kennis te verwerven om op academisch niveau te kunnen functioneren. Je kan deze studies dan ook best beschouwen als een fulltime opdracht. Het tempo in de lessen ligt hoog, wat betekent dat je op zeer korte tijd veel leerstof moet verwerken. Dat kan niet zonder de nodige inspanningen. Je volgt negen à vijftien uur les per week, afhankelijk van het niveau. Daarnaast verwachten wij van jou dat je per dag ook minstens drie uur per dag thuis studeert. Verder word je verondersteld om ook buiten de lessen zoveel mogelijk het Nederlands te oefenen.

Wij raden je aan om ten laatste 1 week voor de start van de cursus naar België te komen. Dit geeft je voldoende tijd voor de administratieve afhandeling van je verblijf in België.

Als je niet geslaagd bent voor een bepaald niveau, dan moet je dit niveau herhalen. Je kan immers niet verdergaan met een volgend niveau zonder geslaagd te zijn voor het voorafgaande niveau. Je kan maximum twee keer hetzelfde niveau volgen.

Als je tweemaal eenzelfde niveau gevolgd hebt zonder te slagen voor de eindtest van dat niveau, dan wordt je inschrijving stopgezet. Je krijgt het deel van het inschrijvingsgeld dat je nog niet hebt gebruikt, terugbetaald zonder kosten.
Als je niet geslaagd bent voor de niveau 4 cursus, herhaal je dit niveau, tenzij je deze cursus gevolgd hebt in de periode maart-mei of april-juni. We geven je dan een kans om een zelfstudiepakket aan te kopen en de eindtest van dit niveau opnieuw af te leggen. Als je dan geslaagd bent voor deze nieuwe test, kan je de niveau 5 cursus in augustus-september volgen, zodat je nog voor de start van het academiejaar een B2-attest kan behalen.
Het tijdstip van deze test kan je niet zelf kiezen. Als je de cursus in de periode maart-mei hebt gevolgd, dan leg je de test opnieuw af eind juni. Als je de cursus in de periode april-juni hebt gevolgd, dan leg je de test eind juli of begin augustus af. Deze nieuwe test kan je slechts één keer afleggen.

2. Toelatingsvoorwaarden

Aanvaardingsbewijs universiteit of hogeschool
Je kan je enkel aanmelden met een schriftelijk bewijs dat je aanvaard bent door een Vlaamse universiteit of hogeschool (academiejaar 2025-2026).

Let op: een aanvaardingsbewijs is geen bewijs dat je bent ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Een aanvaardingsbewijs is een bewijs dat je wordt toegelaten tot een bepaalde opleiding. Pas na het succesvol doorlopen van het Voorbereidend Jaar Nederlands en dus nadat je een B2-attest van het Nederlands hebt behaald (voor toegepaste taalkunde een C1-attest) kan je inschrijven aan de school van je keuze. Je hoeft dus niet ingeschreven te zijn aan een Vlaamse universiteit of hogeschool om toegelaten te worden tot het Voorbereidend Jaar Nederlands.

Toekomstige studenten met directe toegang tot de UGent hebben dit aanvaardingsbewijs niet nodig. Het UCT controleert zelf of je door de UGent aanvaard bent.
Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website van de UGent.

Taalvoorwaarden
Je hoeft geen kennis van het Nederlands te hebben om in te schrijven, maar je moet wel een basiskennis van het Engels hebben als ondersteunende taal (vereist niveau: A2 van het Europees Referentiekader). De docenten spreken immers Engels als ondersteunende taal. Bovendien is alle informatie enkel beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Zodra alle documenten voor de inschrijving in ons bezit zijn (zie ‘Inschrijvingen en betalingen’), sturen wij je een e-mail waarin we je zullen vragen om via MSTeams een gesprek met één van onze medewerkers te hebben. Op die manier krijgen we onder andere een zicht op je taalkennis van het Engels via een korte, online taaltest. Je krijgt slechts één kans om je taalkennis Engels tijdens dit gesprek te bewijzen. Er is geen herkansing mogelijk! Daarnaast zullen we enkele vragen stellen over het Voorbereidend Jaar Nederlands en het programma dat je gaat volgen na het Voorbereidend Jaar Nederlands.

Als je aanvaard wordt voor het Voorbereidend Jaar Nederlands, sturen wij je een uitnodiging om officieel in te schrijven.

3. Aanmeldingen, inschrijvingen en betalingen

Je kan je enkel aanmelden met het VJN aanmeldingsformulier.

Het UCT aanvaardt aanmeldingen vanaf 15/12/2023 tot en met 1/5/2024, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

We raden je aan om op tijd je aanvraag in te dienen en niet te wachten tot 1/5/2024. Dit geldt zeker voor wie wil studeren aan de UGent en/of voor wie een studentenvisum nodig heeft. Een visumprocedure duurt in het beste geval 3 maanden, maar kan ook langer duren.
Wil je aan de UGent studeren, zorg er dan ook voor dat je ruim voor de deadline, je aanvraag doet aan de UGent!

Voor studenten uit de Volksrepubliek China is bovendien het APS-certificaat vereist. Meer informatie hierover vind je op de website over APS-screening voor Chinese studenten van de UGent.

Als je aanvaard bent voor het VJN, sturen wij je een uitnodiging om officieel in te schrijven. Na je officiële inschrijving krijg je via e-mail een factuur voor het cursusgeld. Je moet voor 1/6/2024 het volledige cursusgeld betaald hebben! Bij een te late betaling wordt je inschrijving geannuleerd.

Je inschrijving is pas geldig zodra het geld op de rekening van de UGent staat. Na ontvangst van de betaling stuurt het UCT via e-mail je een bevestigingsbrief (‘letter of admission’) op die je kan gebruiken om je studentenvisum aan te vragen.

Alle bankkosten zijn voor de cursist.

4. UGent account
Van de UGent ontvangt je een e-mail met een link om je UGent-account te activeren. Je moet een wachtwoord kiezen om je UGent-account te activeren.

Samen met je UGent-account heb je een e-mailadres gekregen. Dat ziet er als volgt uit: voornaam.familienaam@ugent.be

Na het activeren van je UGent-account moet je ook een Multi-factor authenticatie (MFA) instellen. Het is heel belangrijk dat je hierbij kiest voor meerdere methodes en zeker ook voor een methode die je kunt gebruiken wanneer je in België bent aangekomen! Kies dus NIET voor een telefoon in je thuisland als je die telefoon niet meebrengt naar België.

GEBRUIK ALTIJD je UGent-account! Je kan er mails mee versturen, je kan ermee op websites die heel erg belangrijk zijn om je lessen te volgen: Ufora, OASIS, Athena, enz.

Je UGent-mail kan je checken via OWA.

4. Correspondentie via e-mail

Alle communicatie rond het Voorbereidend Jaar Nederlands verloopt via e-mail.
Op telefonische vragen betreffende een specifiek dossier kunnen we geen antwoord geven.
Vanaf het moment dat je een UGent e-mailadres hebt, correspondeer je met dit e-mailadres. Je mailt steeds naar uct@ugent.be.
Zodra wij je een studentennummer hebben toegekend (dit vind je op je factuur en bestaat uit 8 cijfers beginnend met 0) vermeld je dit nummer steeds als je contact met ons opneemt.

5. Prijs en reductie

Het inschrijvingsgeld bedraagt 3955 euro, zijnde 600 euro aanmeldingskosten en 3355 euro voor de lessen (€630 euro voor niveau 1 en 545 euro voor niveaus 2 tot 6). Het cursusmateriaal en alle tests zijn inbegrepen in de prijs

Extra kosten als je een niveau moet herhalen:

 • Herhaal je 1 niveau: 0 EUR (we gebruiken het geld voorzien voor niveau 6, waarvoor je wordt uitgeschreven)
 • Herhaal je meer dan 1 niveau: 545 EUR per niveau
 • Herhaal je niveau 1: 85 EUR

Wie met succes het VJN heeft gevolgd, geslaagd is voor de cursus Nederlands voor Anderstaligen niveau 5 en een studentenkaart van de UGent (academiejaar 2025-2026) kan voorleggen krijgt voor alle afgelegde niveaus het cursusgeld ter waarde van de UGent-studentenkorting terug (=205 euro voor niveau 1 en 180 euro voor niveaus 2-6). De studentenkorting kan tot  1/12/2025 aangevraagd worden. Daarna is terugbetaling niet meer mogelijk.

6. Annuleren

Annuleren ten laatste op 15/8/2024

Annuleren kan uitsluitend door de student zelf gebeuren en moet via e-mail gebeuren. Indien je ten laatste 15/8/2024 annuleert, bedragen de annuleringskosten 700 euro.

De bankkosten zijn voor rekening van de cursist.

Bij annulering bezorg je ons volgende gegevens:

 • rekeningnummer (=het IBAN-rekeningnummer)
 • naam van de rekeninghouder
 • adres van de rekeninghouder
 • SWIFT code van de bank
 • Gebruik je een Marokkaanse rekening, dan voeg je ook een bankattest toe, met vermelding van het rekeningnummer en naam en adres van de rekeninghouder.

Annuleren na 15/8/2024

Indien je na 15/8/2024 annuleert, dan gelden de algemene annuleringsregels van het UCT: je kan annuleren tot twee weken voor de start van een module. Je krijgt dan het reeds betaalde bedrag terug, verminderd met 600 euro annuleringskosten en 50 euro administratieve kosten per geannuleerde module. Nadien kan je niet meer annuleren en kan je ook geen geld meer terugvorderen.

Visumproblemen

Er kan heel wat tijd verlopen tussen het aanvragen van een visum en de toekenning of de weigering ervan.
Hou daar rekening mee en start zo snel mogelijk de procedure op.

Meer informatie kan je vinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de federale overheid binnenlandse zaken.

De visumaanvraag is jouw verantwoordelijkheid. Het UCT heeft hierin geen enkele bevoegdheid noch verantwoordelijkheid en zal dan ook niet tussenkomen.

7. Vaak gestelde vragen

1. Hoe vaak kan ik het VJN volgen?
Je kan het VJN slechts één keer volgen.
2. Waar vind ik het UCT en hoe geraak ik er?
Je vindt alle informatie over onze ligging (UCT, Veyrac) en hoe je ons kan bereiken op onze website.
3. Kan ik korting krijgen als ik met de trein naar het UCT kom?
Ja, als je niet ouder bent dan 26 jaar. Je vindt een attest op Oasis.
 • Je logt in met je UGent account.
 • Je klikt op ‘UCT-student’.
 • Je gaat naar ‘Mijn Oasis’.
 • Je klikt op ‘Attesten’.
 • Je selecteert het academiejaar 2024-2025.
 • Je selecteert het attesttype ‘NMBS’.
4. Kan ik een inschrijvingsbewijs van het Voorbereidend Jaar Nederlands krijgen?
Ja, je vindt een attest op Oasis van zodra de volledige betaling in orde is.
 • Je logt in met je UGent account.
 • Je klikt op ‘UCT-student’.
 • Je gaat naar ‘Mijn Oasis’.
 • Je klikt op ‘Attesten’.
 • Je selecteert het academiejaar 2024-2025.
 • Je selecteert het attesttype ‘Inschrijvingsbewijs UCT’.
5. Ben ik als student van het VJN ook al officieel student van de UGent?
Neen, je bent pas student van de UGent als je bent ingeschreven aan de UGent en dat kan je pas doen als je voldoende Nederlands kent en een taalattest Nederlands hebt.
De UGent biedt je wel een aantal faciliteiten.
6. Bij wie kan ik terecht voor een ‘blocked account’?
Meer informatie over een blocked account kan je vinden op de website van de UGent.
Contact: international@ugent.be
7. Kan ik een studentenkaart van de UGent krijgen?
Neen, zie punt 4. Je krijgt tijdens de eerste les wel een kaart die je kan gebruiken in de universitaire restaurants en het GUSB (sportfaciliteiten van de UGent).
8. Wanneer en hoe schrijf ik in aan de UGent?
Je vindt alle informatie over wanneer en hoe inschrijven aan de UGent op de website. Je kan je alleen inschrijven als je een bewijs hebt dat je een B2-niveau of een C1-niveau van het Nederlands hebt. Het niveau B2 staat gelijk aan het niveau 5 van het UCT, C1 aan niveau 6.
9. Bij wie kan ik terecht voor een studentenkamer?
Je vindt heel veel informatie op de website van de UGent. Hou er rekening mee dat er een tekort aan studentenkamers is in Gent en dat je nog geen studentenkamer van de UGent kan huren.
10. Waar kan ik een attest krijgen om aan te tonen dat ik de lessen heb gevolgd?
Je kan na elke module een attest vinden op Oasis.
 • Je logt in met je UGent account.
 • Je klikt op ‘UCT-student’.
 • Je gaat naar ‘Mijn cursussen’ onder het academiejaar 2024-2025.
 • Je selecteert de cursus waarvoor je een attest wil hebben.
 • Je klikt op ‘attest afdrukken’.
11. Waar kan ik een certificaat van mijn cursussen vinden?
Als je geslaagd bent, kan je een certificaat vinden op Oasis.
 • Je logt in met je UGent account.
 • Je klikt op ‘UCT-student’.
 • Je gaat naar ‘Mijn cursussen’ onder het academiejaar 2024-2025.
 • Je selecteert de cursus waarvoor je een attest wil hebben.
 • Je klikt op ‘attest afdrukken’.