Voorbereidend Jaar Nederlands (VJN)

Programma

Het Voorbereidend Jaar Nederlands (VJN) is een traject voor anderstalige studenten die zich willen voorbereiden op academische studies in het Nederlands. Dit traject vindt plaats in Gent en bestaat uit zes modules Nederlands voor Anderstaligen van niveau 1 (A1 in het ERK) tot en met 6 (C1 in het ERK), gespreid over een periode van 9 maanden. De eindtest van de niveau 5 module is de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA). Wie slaagt voor de ITNA, voldoet aan de taalvoorwaarden van het hoger onderwijs en kan zich inschrijven voor studies in het Nederlands aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Bekijk daarvoor zeker ook de pagina van de UGent.

Aan het einde van dit traject zal je moedertaalsprekers beter begrijpen, ook wanneer ze snel praten. Je zal leren om je vlot en spontaan uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijk. Je leesvaardigheid zal zich niet beperken tot eenvoudige teksten over vertrouwde onderwerpen maar u zal technieken beheersen om te kunnen omgaan met teksten op een hoger niveau (over actualiteit, in een academische context, voor professionele doeleinden…). Je zal duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde teksten kunnen produceren over complexe onderwerpen met een weloverwogen tekstopbouw, een duidelijke samenhang en een goed gebruik van verbindingswoorden.

Het Voorbereidend Jaar Nederlands (VJN) start in het academiejaar 2022-2023 op 3/10/2022 en eindigt op ten laatste op 21/9/2023. De lessen vinden plaats in de voormiddag of de namiddag, op de campus van het UCT. Je zorgt ervoor dat je zowel in de voormiddag als in de namiddag beschikbaar bent. Er zijn geen lessen tijdens de herfstvakantie (31/10/2022-6/11/2022), de kerstvakantie (26/12/2022-8/1/2023), de paasvakantie (3/4/2023-16/4/2023) en in juli (1/7/2023-25/7/2023).

Om het VJN te kunnen volgen, moet je wettelijk in België verblijven. Je hebt dan les in één van de lokalen van de Universiteit Gent, die zich allemaal bevinden in het stadscentrum. Gent is een middelgrote stad waar alles makkelijk via het openbaar vervoer of de fiets bereikbaar is. Als je niet ouder bent dan 26 jaar dan kan je korting krijgen als je met de trein naar het UCT komt. Wij bezorgen je hiervoor een formulier op aanvraag. Wij raden je aan om ten laatste 1 week voor de start van de cursus naar België te komen. Dit geeft je voldoende tijd voor de administratieve afhandeling van je verblijf in België. Indien corona ons verhindert om lessen on campus te geven, dan schakelen we over naar online lessen zodat we jouw en onze veiligheid kunnen garanderen. Voor onze online lessen maken we gebruik van Zoom. Je kan alvast een korte demonstratie bekijken op onze website. De UCT-docenten hebben ondertussen veel ervaring opgebouwd wat betreft afstandsonderwijs. De online lessen zijn dus een volwaardig alternatief voor on-campuslessen.

Het is geen gemakkelijke opdracht om op één jaar tijd (van oktober 2022 tot september 2023) voldoende kennis te verwerven om op academisch niveau te kunnen functioneren. Je kan deze studies dan ook best beschouwen als een fulltime opdracht. Het tempo in de lessen ligt hoog, wat betekent dat je op zeer korte tijd veel leerstof moet verwerken. Dat kan niet zonder de nodige inspanningen. Je volgt drie uur les per dag. Daarnaast verwachten wij van jou dat je per dag ook minstens drie uur zelf studeert. Verder word je verondersteld om ook buiten de lessen zoveel mogelijk het Nederlands te oefenen.
Als je niet geslaagd bent voor een bepaald niveau, dan moet je dit niveau herhalen. Je kan immers niet verdergaan met een volgend niveau zonder geslaagd te zijn voor het voorafgaande niveau. Voor het eerste niveau dat je herhaalt, betaal je niet extra. Daarvoor gebruiken we het geld voorzien voor niveau 6, waarvoor we je dan zullen uitschrijven. Wens je dit niveau toch te volgen, dan kan je je daar weer voor inschrijven en betalen. Je kan maximum drie keer hetzelfde niveau volgen. Als je driemaal eenzelfde niveau gevolgd hebt zonder te slagen voor de eindtest van dat niveau, dan wordt je inschrijving stopgezet. Je krijgt het deel van het inschrijvingsgeld dat je nog niet hebt gebruikt, terugbetaald zonder kosten. We adviseren je in dat geval contact op te nemen met de collega’s van InGent, die je graag verder zullen oriënteren naar een alternatief traject Nederlands.

Aanbevolen werken:

 • Fonteyn A.M., Pescher-Termeer A. (1998): Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen - Utrecht: NCB
 • Giezenaar, G en Schouten, E,: Wijze woorden - Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen, Intertaal
 • Van Dale Basiswoordenboek, Utrecht: Van Dale
 • Van Dale Beeldwoordenboek, Utrecht: Van Dale
 • Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal, Utrecht: Van Dale
 • Van Dale Zakenbrieven, Utrecht: Van Dale
 • Van de Toorn-Schutte J. (2004): Eenvoudige Basisgrammatica NT2 - Amsterdam: Boom
   

Toelatingsvoorwaarden

Aanvaardingsbewijs universiteit of hogeschool

Je kan je enkel aanmelden met een schriftelijk bewijs dat je aanvaard bent door een Vlaamse universiteit of hogeschool (academiejaar 2023-2024). Als toekomstige UGent-student hoef je dit bewijs niet op te sturen. Het UCT controleert zelf of je door de UGent aanvaard bent. Meer uitleg over de toelatingsvoorwaarden aan de UGent vind je op de website van de UGent (in het Engels).
Let op: een aanvaardingsbewijs is geen bewijs dat je bent ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Een aanvaardingsbewijs is een bewijs dat je wordt toegelaten tot een bepaalde opleiding. Pas na het succesvol doorlopen van het Voorbereidend Jaar Nederlands en dus nadat je een B2-attest van het Nederlands hebt behaald (voor toegepaste taalkunde een C1-attest) kan je inschrijven aan de school van je keuze. Je hoeft dus niet ingeschreven te zijn aan een Vlaamse universiteit of hogeschool om toegelaten te worden tot het Voorbereidend Jaar Nederlands. Je bent dus geen officiële student van de UGent als je student van het VJN bent. De UGent biedt je wel een aantal faciliteiten (in het Engels). Bekijk hiervoor zeker ook ons FAQ ‘Welke voordelen zijn er voor cursisten van het UCT?’.

Taalvoorwaarden

Je hoeft geen kennis van het Nederlands te hebben om in te schrijven, maar je moet wel een basiskennis van het Engels hebben als ondersteunende taal (vereist niveau: A2 van het Europees Referentiekader).
De docenten spreken immers Engels als ondersteunende taal. Bovendien is alle informatie enkel beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Zodra alle documenten voor de inschrijving in ons bezit zijn (zie ‘Inschrijvingen en betalingen’), sturen wij je een e-mail waarin we je zullen vragen om via Zoom een gesprek met één van onze medewerkers te hebben. Op die manier krijgen we een zicht op je taalkennis van het Engels . Je krijgt slechts één kans om je taalkennis Engels tijdens dit gesprek te bewijzen. Er is geen herkansing!
Als je taalkennis Engels voldoende blijkt te zijn, sturen wij je een uitnodiging om officieel in te schrijven.

Aanmeldingen, inschrijvingen en betalingen

Inschrijven voor het VJN van 2022-2023 is niet langer mogelijk. Inschrijven voor het VJN van 2023-2024 zal mogelijk zijn vanaf 1 december 2022.
We raden je aan om op tijd je aanvraag in te dienen en niet te wachten tot 15/5/2022. Dit geldt zeker voor wie wil studeren aan de UGent en/of voor wie een studentenvisum nodig hebt. Een visumprocedure duurt in het beste geval 3 maanden, maar kan ook langer duren. Wil je aan de UGent studeren, zorg er dan ook voor dat je ruim voor de deadline van 1/4/2022, je aanvraag doet aan de UGent, bij voorkeur ten laatste 15/2/2022!

Je kan je enkel aanmelden met het VJN aanmeldingsformulier.

Voor studenten uit de Volksrepubliek China is bovendien het APS-certificaat vereist. Meer informatie hierover vind je op de website over APS-screening voor Chinese studenten van de UGent.

Als je aanvaard wordt voor het VJN, sturen wij je een uitnodiging om officieel in te schrijven. Na je officiële inschrijving krijg je via e-mail een factuur voor het cursusgeld. Je moet voor 1/6/2022 het volledige cursusgeld betaald hebben! Bij een te late betaling wordt je inschrijving geannuleerd.

Je inschrijving is pas geldig zodra het geld op de rekening van de UGent staat. Na ontvangst van de betaling stuurt het UCT je een bevestigingsbrief op die je kan gebruiken om je studentenvisum aan te vragen. Alle bankkosten zijn voor de cursist.

Je kan het VJN slechts één keer volgen.

Correspondentie via e-mail

Alle communicatie rond het Voorbereidend Jaar Nederlands verloopt via e-mail. Op telefonische vragen betreffende een specifiek dossier kunnen we geen antwoord geven. Je correspondeert met het e-mailadres dat je op je aanmeldingsformulier vermeld hebt. Je mailt steeds naar uct@ugent.be. Zodra wij je een studentennummer hebben toegekend (dit vind je op je factuur en bestaat uit 8 cijfers beginnend met 02) vermeld je dit nummer steeds als je contact met ons opneemt.

Prijs en reductie

Het inschrijvingsgeld bedraagt €3350, zijnde €500 aanmeldingskosten en €2850 euro voor de lessen (€475 per module). Het cursusmateriaal en alle tests zijn inbegrepen in de prijs. Wie met succes het VJN heeft gevolgd, geslaagd is voor de cursus Nederlands voor Anderstaligen niveau 5 en een studentenkaart van de UGent (academiejaar 2023-2024) kan voorleggen krijgt voor alle afgelegde niveaus het cursusgeld ter waarde van de UGent-studentenkorting terug (= €240 per gevolgde module).

Annuleren

Annuleren ten laatste op 1/9/2022

Annuleren kan uitsluitend door de student zelf gebeuren en moet via e-mail gebeuren. Indien je ten laatste 1/9/2022 annuleert, bedragen de annuleringskosten €600. De bankkosten zijn voor rekening van de cursist. Bij annulering bezorg je ons volgende gegevens:

 • rekeningnummer (=het IBAN-rekeningnummer)
 • naam van de rekeninghouder
 • adres van de rekeninghouder
 • SWIFT code van de bank

Annuleren na 1/9/2022

Indien je na 1/9/2022 annuleert, dan gelden de algemene annuleringsregels van het UCT: je kan annuleren tot twee weken voor de start van een module. Je krijgt dan het reeds betaalde bedrag terug, verminderd met 500 euro annuleringskosten en 50 euro administratieve kosten per geannuleerde module. Nadien kan je niet meer annuleren en kan je ook geen geld meer terugvorderen.

Visumproblemen

Er kan heel wat tijd verlopen tussen het aanvragen van een visum en de toekenning of de weigering ervan. Hou daar rekening mee en start zo snel mogelijk de procedure op. Meer informatie kan je vinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de federale overheid binnenlandse zaken. De visumaanvraag is jouw verantwoordelijkheid. Het UCT heeft hierin geen enkele bevoegdheid noch verantwoordelijkheid en zal dan ook niet tussenkomen.