Applying for a post-PhD job

Doelstellingen en inhoud

Na deze workshop zijn de deelnemers in staat om een uitgebreide en complexe sollicitatieprocedure te doorlopen.

Deze training biedt een grondige voorbereiding op een sollicitatieprocedure met een academische achtergrond, zij het niet noodzakelijk een sollicitatie binnen de academische sector. De cursus start met een analyse van jobadvertenties met daaraan gekoppeld een zelfinschatting om gericht en efficiënt te solliciteren. Daarna worden sollicitatiebrieven en cv’s van de deelnemers grondig onder de loep genomen: de deelnemers bespreken welke brieven aantrekkelijk zijn voor een werkgever en komen zo tot criteria van efficiënte brieven en cv’s. Het laatste onderdeel behandelt een geslaagd sollicitatiegesprek: de uitgebreide voorbereiding (kennismaken met het bedrijf en de gesprekspartners); de overtuigingskracht op het gesprek zelf (kleding, lichaamstaal, zichzelf voorstellen, gangbare (ook lastige) sollicitatievragen, zelf vragen stellen, onderhandelen over loon) en de follow-up. Voor elk onderdeel wordt voldoende tijd gemaakt om in te gaan op persoonlijke werkpunten van de individuele deelnemers. De inhoud van de cursus wordt aangepast aan het doelpubliek, in casu doctorandi. Het cursusmateriaal werd ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek naar sollicitatieprocedures.

Vereiste voorkennis

Gevorderde kennis van het Engels.

Cursusmateriaal

Mededeling:
Doctorandi die zijn aangesloten bij de Doctoral Schools kunnen enkel inschrijven via de Doctoral Schools Ondersteuningscel (doctoralschools@UGent.be).

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Ben je al ingeschreven voor deze cursus? Bekijk dan zeker onze FAQ 'Wat na je inschrijving?'.