Lecturing skills in English

Doelstellingen en inhoud

Doorheen acht interactieve sessies streeft deze cursus ernaar om een lagere drempel voor en een grotere vloeiendheid van het doceren in het Engels te creëren. Via authentiek materiaal krijgen de docenten meer voeling met de do's en don'ts van verschillende facetten van het lesgeven, waaronder structureren van de materie, omgaan met vragen, formuleren van definities, … Daarnaast streeft de cursus ook naar een praktische opfrissing van de Engelse grammatica en een uitbreiding van de woordenschat.

Elke sessie biedt een blik op een aspect van het doceren en een gekoppeld talig deel. De cursisten krijgen via authentiek materiaal inzicht in de vaardigheid van het doceren in het Engels en kunnen daarmee aan de slag om zelf een korte les te geven, die door de groep besproken wordt. Op die manier worden algemene lijnen belicht, maar komen ook persoonlijke pijnpunten aan bod. Daarnaast worden grammatica en academische woordenschat behandeld in functie van communicatieve doelstellingen en ingeoefend met verschillende soorten spreekoefeningen.

Vereiste voorkennis

Goede beheersing van het Engels.

Cursusmateriaal

Mededeling:
De cursus is gratis en staat open voor professoren en doctor-assistenten/doctor-wetenschappelijk medewerkers. Cursisten die hun inschrijving na het starten van de reeks annuleren of minder dan de helft van de lessen bijwonen, betalen zelf (of hun vakgroep) de deelnamekosten (210€ pp). Deelnameattesten worden pas uitgereikt na deelname aan minstens de helft van de lessen.

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Inschrijven

Ben je al ingeschreven voor deze cursus? Bekijk dan zeker onze FAQ 'Wat na je inschrijving?'.