Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen (VTHO)

Het Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen (VTHO) is een traject voor anderstaligen die een Nederlandstalige opleiding willen starten aan een hogeschool of universiteit in Vlaanderen of Brussel. Als je dit traject wil volgen dan is het belangrijk dat je aan deze voorwaarden voldoet:

Voor wie?

  • Je bent (recent) naar Vlaanderen gemigreerd.
  • Je behaalde een diploma secundair onderwijs, in je land van herkomst of in België via OKAN- of TKO-onderwijs.
  • Je hebt al een basiskennis van het Nederlands (minstens niveau B1/niveau 3 UCT).
  • Je slaagt voor een selectieprocedure

Wat?

Het voortraject bereidt je voor op een Nederlandstalige opleiding aan een universiteit of hogeschool.
Het voortraject heeft verschillende modules:

  • Nederlands voor anderstaligen (NT2, startniveau: B1)
  • Academische taal- en studievaardigheden
  • Studieloopbaanoriëntatie en trajectbegeleiding
  • Voorbereidende modules Engels, wiskunde, chemie en fysica
  • Je kan eventueel opleidingsonderdelen uit reguliere onderwijsprogramma’s opnemen(max. 6SP)

Wanneer?

Het voortraject start telkens eind september en eindigt eind juni.

Meer informatie

Wil je deelnemen aan het Voortraject? Dan moet je je inschrijven voor een infosessie en slagen voor een selectieprocedure.

Contact

Heb je interesse in dit traject? Contacteer dan Lisa Van Elsen (studeren@amal.gent, +32 485 64 52 92)