Van welke kortingen kan ik genieten?

  1. Studenten en personeelsleden van de Universiteit Gent genieten korting. Studenten krijgen een korting in de academiejaren waarvoor ze aan de UGent zijn ingeschreven. Studenten met een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap krijgen nog een extra korting voor vreemde talen cursussen (aanvraagformulier).
  2. Toekomstige studenten van de UGent genieten van de studentenkorting vanaf de zomer voor zij hun studies aan de UGent aanvatten. Indien ze nog niet zijn ingeschreven op de rol van de UGent, betalen ze de volle prijs. Ze krijgen de studentenkorting dan terugbetaald als ze tijdens hetzelfde academiejaar een mailtje sturen naar uct@ugent.be, met vermelding van hun studentennummer.
  3. Uitgaande uitwisselingsstudenten van de UGent kunnen een korting krijgen voor een taalcursus die ze volgen in het academiejaar waarin ze vertrekken of in het academiejaar daarvoor. Deze korting geldt voor een cursus ter voorbereiding op de uitwisseling en moet dus ook voor de uitwisseling gevolgd worden. Ze volgen een cursus in de taal van het land waar ze naartoe gaan. Zij kunnen zich inschrijven voor de cursus aan studententarief. Op dat studententarief wordt bijkomend een korting toegekend die retroactief wordt verrekend en terugbetaald wanneer de student aangekomen is in het buitenland. Daarvoor moeten studenten bij aankomst in het gastland het Certificate of Stay opladen in Oasis.
  4. Inkomende uitwisselingsstudenten van partnerinstellingen van de UGent, studenten met een uitwisseling in het kader van Erasmus+ Traineeships en studenten ingeschreven in een gezamenlijke opleiding hebben ook recht op een korting bij hun inschrijving aan het UCT. Deze korting geldt voor volgende cursussen Nederlands: de dagcursussen 'Nederlands voor Anderstaligen', de avondcursussen 'Nederlands voor Anderstaligen' niveau 2 tot en met 5 en de avondcursus ‘Dutch for exchange students’. De korting geldt niet voor de avondcursus 'Nederlands voor Anderstaligen niveau 1'. De inschrijving met korting kan pas gebeuren nadat de student is ingeschreven aan de UGent.
  5. De Stad Gent betaalt een belangrijk deel van het cursusgeld voor anderstalige inwoners van Gent die een dagcursus Nederlands willen volgen. Cursisten vragen deze beurzen aan bij Amal.
  6. De Vlaamse Gemeenschap biedt hooggeschoolde anderstalige inburgeraars met een educatief perspectief de mogelijkheid om gratis een intensieve dagcursus Nederlands voor Inburgeraars te volgen. Inburgeraars komen enkel in aanmerking indien ze onder het inburgeringsdecreet vallen en Nederlandse lessen wensen te volgen als voorbereiding op academische studies in het Nederlands. Cursisten vragen deze beurzen aan bij hun agentschap inburgering en integratie.
← Naar het FAQ overzicht