Frans voor Apothekers

Praktische Info

Rooster en inschrijven

Aantal lesuren

12

Prijzen   Avond
Commercieel student
  €300
Student UGent
  €175
UGent beursstudent
  €135
Inkomend uitwisselingsstudent UGent
  €175
Uitgaande uitwisselingsstudent UGent
  €65
Uitg. uitwisselingsstudent-beursstudent   €50
Personeelslid UGent
  €235
Periode (semester)

2

Uren per week

1x2

Cursusboek bij

UCT

Voor wie?

Iedereen

Doelstellingen en inhoud

Deze cursus richt zich tot apothekers (in opleiding), apothekersassistenten en bij uitbreiding tot al wie actief is in de farmaceutische sector. Je volgt de cursus omdat je je kennis van het vakspecifieke Frans dat je regelmatig nodig hebt, wil uitdiepen. Je wil ook graag je communicatieve vaardigheden in het Frans aanscherpen.

Je leert vragen te stellen, in eenvoudige bewoordingen de behandeling uit te leggen, instructies te geven, door te verwijzen naar een arts, enz. Je leert eveneens telefoneren in het Frans en verwerft daarbij het noodzakelijke telefoonjargon (iemand doorverbinden, een boodschap noteren, cijfers, enz.). Ook het verschil tussen formeel en informeel taalgebruik komt aan bod. Je verwerft een ruimere specifiek farmaceutische woordenschat (geneesmiddelen, anatomie, ziektebeelden, werkwoorden, enz.) aan de hand van woordenschatlijsten en –oefeningen en interactieve spreekoefeningen die de professionele realiteit zo dicht mogelijk proberen te benaderen.

Tijdens de lessen en in het cursusmateriaal wordt een contrastieve aanpak (Nederlands-Frans) gehanteerd. De cursus richt zich daarom op moedertaalsprekers (of near native speakers) Nederlands.

Vereiste voorkennis

basiskennis Frans, niveau A2+ (dat niveau ligt wat lager dan het niveau dat aan het eind van het ASO verwacht wordt)

Testen

Er is een eindtest.

Cursusmateriaal

Handboek: UCT-handboek. Je krijgt dit handboek tijdens de les van jouw docent.

Ben je al ingeschreven voor deze cursus? Bekijk dan zeker onze FAQ 'Wat na je inschrijving?'.

 

Rooster en inschrijven

Je kan je momenteel nog niet inschrijven voor deze cursus. Hou onze website in de gaten voor nieuwe cursusdata.