Doctoral schools: conference skills – module Effective Slide Design

Doelstellingen en inhoud

De cursisten leren kritisch kijken naar het ontwerp van een slide en de coherentie van een slideshow.

In deze module vertrekt vanuit een evaluatieve blik op het design van slides: het bewerken van de inhoud, het visualiseren van een idee, de opbouw van een slide die een dynamische presentatiewijze toelaat. We zoomen daarna in op de basiskenmerken zoals de balans beeld – tekst, achtergrond, kleuren en lettertypes. We kijken erop toe dat de kernboodschap duidelijk gecommuniceerd wordt. Op basis van deze criteria becommentariëren we enkele authentieke voorbeelden. In de tweede sessie worden de slides van de cursisten becommentarieerd, die zij op basis van de inzichten verworven tijdens de eerste sessie zelf hebben ontwikkeld. Daarom is het belangrijk dat alle deelnemers aanwezig zijn tijdens de beide sessies. Wie één van beide sessies niet kan bijwonen, schrijft zich best in voor een ander aanbodmoment. Deze cursus biedt geen initiatie in het gebruik van PowerPoint of andere programma's, maar geeft inzicht in de praktische mogelijkheden waartoe een (basis)kennis van deze software zich leent.

Vereiste voorkennis

Gevorderde kennis van het Engels

Testen

De cursisten werken een slideshow uit. De cursus kan meetellen in de doctoraatsopleiding (1 studiepunt).

Cursusmateriaal

Mededeling:

  • Doctorandi die zijn aangesloten bij de Doctoral Schools kunnen enkel inschrijven via de Doctoral Schools Ondersteuningscel (doctoralschools@UGent.be).
  • Deze cursus is een module van Advanced Academic English - Conference skills

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Behoort tot de reeks: Advanced Academic English: conference skills (permanente vorming)