Doctoral schools: conference skills – module Academic Posters

Doelstellingen en inhoud

De cursisten leren hoe ze een academische poster efficiënt kunnen opbouwen, verfijnen en presenteren.

Deze module vertrekt vanuit een analyse van het medium en simuleert daarna hoe je een goede poster kan ontwerpen door eerst de kernboodschap vast te pinnen en van daaruit een storyboard met de structuur te maken. Authentieke voorbeelden uit verschillende velden worden gebruikt ter illustratie van belangrijke aspecten zoals een duidelijke structuur & opbouw, een aantrekkelijke lay-out & titel en aangepaste tekst & illustraties. We bespreken deze voorbeelden uitvoerig om praktische tips op te stellen en na te gaan hoe de deelnemers deze kunnen implementeren binnen de context van hun onderzoek. In de tweede sessie brengen de deelnemers een eigen poster mee om de inhoud te presenteren en het ontwerp te bespreken met hun collega’s. De auteurs krijgen advies over hoe te poster aan te passen en tijdens een conferentie te presenteren.

Vereiste voorkennis

Gevorderde kennis van het Engels. In de tweede sessie brengen studenten een academische poster mee voor de lesopdrachten en de evaluatie.

Testen

De cursisten dienen een poster in ter evaluatie na de cursus. De cursus kan meetellen in de doctoraatsopleiding (1 studiepunt).

Cursusmateriaal

Mededeling:

  • Doctorandi die zijn aangesloten bij de Doctoral Schools kunnen enkel inschrijven via de Doctoral Schools Ondersteuningscel (doctoralschools@UGent.be).
  • Deze cursus is een module van Advanced Academic English - Conference skills

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Behoort tot de reeks: Advanced Academic English: conference skills (permanente vorming)