Doctoral schools: conference skills – module English Proficiency for Presentations

Doelstellingen en inhoud

De cursus is gericht op de verbetering van de (taal)vaardigheden nodig voor het geven van mondelinge presentaties tijdens conferenties of andere wetenschappelijke bijeenkomsten. Hoe kan men zich op een vlotte en correcte manier uitdrukken tijdens een presentatie?

Vereiste voorkennis

Vlotte basiskennis van het Engels

Testen

De cursisten geven een korte presentatie in de laatste. De cursus kan meetellen in de doctoraatsopleiding (1 studiepunt).