Doctoral schools: conference skills – comprehensive course (ACCO)

Doelstellingen en inhoud

Deze overzichtscursus laat verschillende academische conferentievaardigheden aan bod komen. Deelnemers leren een goed gestructureerde conferentiebijdrage te ontwikkelen die aangepast is aan het publiek en een goede, langdurige indruk nalaat.

Deze semestercursus verzamelt inhoud uit de vier modules conferentievaardigheden die het UCT aanbiedt en bespreek dus presentatievaardigheden, slides en posters terwijl hier en daar ook aan Engelse taalvaardigheid binnen de conferentiecontext gewerkt wordt. Authentieke voorbeelden worden ter discussie voorgelegd. De inzichten die daaruit gedistilleerd worden passen de deelnemers toe op hun eigen materiaal.

  • De cursus omvat de volgende onderdelen:
  • Een onderzoeksproject pitchen
  • Een academische presentatie in het juiste registeren voorbereiden
  • Een goede structuur voor een presentatie uitzetten
  • Stemgebruik en lichaamstaal managen
  • Doeltreffende slides ontwerpen die je kernboodschap ondersteunen
  • Een academische poster ontwerpen

Op verschillende momenten doorheen de cursus komen extra oefeningen rond academische woordenschat en toegepaste grammatica voor. Doorheen de cursus zullen de deelnemers hun eigen materiaal presenteren, bewerken en bespreken.

Vereiste voorkennis

Gevorderde kennis van het Engels.

Testen

De cursisten geven een presentatie op het eind van de cursus.

Cursusmateriaal

Mededeling: Doctorandi die zijn aangesloten bij de Doctoral Schools kunnen enkel inschrijven via de Doctoral Schools Ondersteuningscel (doctoralschools@UGent.be).

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Behoort tot de reeks: Advanced Academic English: conference skills (permanente vorming)