Advanced Academic English: Writing Skills

Doelstellingen en inhoud

De voornaamste doelstelling is het verwerven van een goed gestructureerde, samenhangende academische schrijfstijl. Deze wordt bewerkstelligd door bespreking en productie van authentiek tekstmateriaal, maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het aanscherpen van de grammaticale accuraatheid en het uitbouwen van een eigen gevarieerde academische woordenschat.

Na een algemene inleiding over academische stijl en woordenschat, focust de cursus op de verschillende onderdelen van research papers (Abstracts, Literature Reviews, Introductions, Methods, Results, Discussions) via voorbeelden uit de disciplines van de cursisten. Aan de hand van dit materiaal worden verschillende schrijftechnieken geïntroduceerd en tips gegeven om frequent gemaakte fouten te vermijden. Zowel in als buiten de les wordt er uiteraard ook ruim aandacht besteed aan de papers van de cursisten, die door docent en medestudenten grondig becommentarieerd en gecorrigeerd worden. Dankzij interactie in de sessies en via het digitale platform ontstaat een discussieforum dat niet streeft naar rigide regelvorming, maar naar het trainen van het taalkundige bewustzijn bij het academisch schrijven.

Vereiste voorkennis

Gevorderde kennis van het Engels. U neemt vooraf deel aan een verplichte test. U wordt daarvoor uitgenodigd door de Doctoral Schools. Als alternatief bieden wij onder meer de cursus English for Written Academic Purposes aan.

Testen

Er is een oriëntatietest.

De cursisten dienen na afloop van de cursus een fragment uit een artikel in.

Cursusmateriaal

Mededeling: Deze pagina biedt gemeenschappelijke informatie over deze gespecialiseerde cursussen

  • Advanced Academic English: writing skills
  • Natural Sciences
  • Life Sciences and Medicine
  • Arts, Humanities and Law
  • (Bioscience) Engineering
  • Social and Behavioural Sciences

Aanbevolen werken:

  • Swales J. & Feak C. (2000): English in today's research world: A Writing Guide, Michigan: The University of Michigan Press
  • Swales J. & Feak C. (2004): Academic Writing for Graduate Students, Second Edition: Essential Tasks and Skills, Michigan: The University of Michigan Press

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel Shopping Zuid, Woodrow Wilsonplein 4, 9000 Gent (in de campuswinkel naast de winkel) krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent. Behoort tot de reeks: Advanced Academic English: writing skills (permanente vorming)