Juridisch Engels

Praktische Info

Rooster en inschrijven

Aantal lesuren

24 contact+6 zelfstudie

Prijzen   Dag
Commercieel student
  €410
Student UGent
  €130
UGent beursstudent
  €110
Inkomend uitwisselingsstudent UGent
  €130
Uitgaande uitwisselingsstudent UGent
  €55
Uitg. uitwisselingsstudent-beursstudent   €40
Personeelslid UGent
  €345
Periode (semester)

2

Uren per week

1x3

Cursusboek bij

Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent

Voor wie?

Studenten v.d. faculteit Recht en Criminologie 2de en 3de bachelor, 1ste en 2de master

Doelstellingen en inhoud

Deze cursus traint de student in het lezen, zelfstandig verwerken en schrijven van Engelse teksten in een brede juridische context. Enerzijds wordt de leesvaardigheid ontwikkeld aan de hand van authentiek tekstmateriaal (arresten, contracten, enz.). Anderzijds wordt de schrijfvaardigheid verbeterd. De student leert op een correcte manier Engelse teksten schrijven met aandacht voor stijl, register, tekstsamenhang en grammaticale correctheid. Verder wordt de formele en juridische woordenschat in het Engels opgebouwd en ingeoefend. Tot slot wordt in deze cursus ook ruimte gelaten voor het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid, aan de hand van groepswerk, debatten en paarwerk.

Volgende juridische thema's worden behandeld:

  • Criminal Law
  • The Legal Profession
  • Contract Law
  • Family Law
  • Employment Law
  • European Law

Op grammaticaal vlak wordt de nadruk onder meer gelegd op :

  • Relative clauses
  • The tenses (voornamelijk Present Perfect v. Simple Past)
  • Linking words
  • The passive voice

Vereiste voorkennis

Vlotte beheersing van het Engels, conform de Vlaamse eindtermen secundair onderwijs.

Testen

Er is een eindtest.

Cursusmateriaal

Contactpersoon:

Tom De Moor uct@UGent.be

Hoe in te schrijven:

Voor de juridische taalvakken schrijft u online in en schrijft u het inschrijvingsgeld meteen over na ontvangst van uw betalingsuitnodiging.

Handboek: Van den Eede, K. (2012), You'll be the judge of that! A guide to legal English, Gent: Academia Press.

Wanneer u dit handboek aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent. Omdat u dit boek zelf aankoopt biedt het UCT u bovendien een extra korting van 10 euro verrekend in de cursusprijs.

Ben je al ingeschreven voor deze cursus? Bekijk dan zeker onze FAQ 'Wat na je inschrijving?'.

Rooster en inschrijven

16/02/2023 - 27/04/2023

Tijdstip 13:00 - 16:00
Dagen do
Locatie Online

Inschrijven